Het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel. Boekrecensie: Project Management Office als pop 2019-01-30

Het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel Rating: 7,2/10 1038 reviews

Jan Willem Donselaar, Remco te Winkel

het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel

Ook de relatie met de projectvolwassenheid van een organisatie en good governance wordt gelegd. Als je dan ook nog de kracht hebt om de fout meteen te herstellen, is dat de basis van alle succes. Ze vertellen mij allemaal dat zij er momenteel niets bij kunnen hebben. Zonder passie was dit boek er nooit gekomen! Hier gaat het veel meer om de ondersteuning die de leiding geeft aan projectmanagers. We krijgen de weerslag van een onderzoek waarin de managementrollen van de projectenbaas onderscheiden worden als je nog een voorbeeld van een schaap met vijf poten zoekt dan heb je dat hier gevonden.

Next

Project Management Office Management guide

het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel

Hierbij is het percentage afhankelijk van de organisatie grootte; variërend van 10% kleine organisatie; 30 medewerkers tot 3% 500 medewerkers. Overigens wil Project B over drie maanden ons resultaat hebben, anders kunnen zij niet verder. Het boek is opgebouwd rond een zestal sleutelspelers die een cruciale rol spelen bij de uitvoering van projecten: de projectmanagementorganisatie, de projectmanager, de projectmanagementvakgroep, de opdrachtgever, de stuurgroep en de baas van de projectmanagers. Er rust een taboe op het P-woord. Doen we de projecten op de juiste wijze? Het geheim achter dit succes? Selecteren we de juiste projectmanager voor het project? One of the main topics is the overview of six key programme and project finance processes.

Next

Jan Willem Donselaar, Remco te Winkel

het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel

Insteek is hier het procesmodel: beschrijven, meten en visualiseren volwassenheidniveau en verhogen van procesniveau inclusief het overwinnen van bijkomende weerstanden. Projectmanager: Iedereen zit tot over de oren in het werk. Zie ook: Kortom waarom nog een boek? Opdrachtgever: Oké, maar is er dan echt nergens ruimte? Kan er niets verschoven worden? Uiteraard kunnen we dit scharen onder draagvlak creëren maar dan zit het wel verstopt onder de leiderschapskenmerken. Het boekje eindigt met het een hoofdstukje over de meerwaarde van het P3O-model. Een tijdelijke winkel die opeens ergens verschijnt, toegevoegde waarde levert aan een aantal stakeholders en uiteindelijk weer verdwijnt als bepaalde doelstellingen bereikt zijn. In kleine organisaties is dit wellicht lastig van de grond te krijgen. Alleen het hebben van de juiste projectmanager is nog geen garantie, wellicht zitten ergens anders in de organisatie grote bottlenecks.

Next

Project Management Office Management guide

het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel

Het is dus hoog tijd voor een vademecum om het P-woord uit de taboesfeer te halen. Vervolgens wordt naar analogie met het manual een overzicht gegeven van methoden en technieken. Mertine heeft het boek in eigen beheer uitgegeven en het is een leesbaar, met vele kleurrijke figuren uitgerust, boek geworden. Woord vooraf Projecten is een woord dat bij veel bedrijven al jaren niet hardop uitgesproken mag worden. Het antwoord kan kort en krachtig zijn.

Next

Het Project Management Office

het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel

Ook het hoofdstuk over competenties en persoonlijke doelstellingen is het lezen meer dan waard. Het is een feit dat het aantal projecten bij bedrijfsleven en overheid nog steeds toeneemt. Processen per domein en niveau Index. Sterker nog: Is het hele leven niet één groot project met een huilende kick-off en een einde in welke vorm dan ook? Bringing the processes and trails for improvement together in a matrix you can give an assessment of the current financial processes your are using right now. Jos Blejie lid van de directie van Atos Origin Nederland B. Opdrachtgever: Hoezo is dat ineens nodig en waarom een uitbreiding met maar liefs twee projectmedewerkers? Het assessmentmodel van de stuurgroep waarin vastgesteld wordt in welke fase van ontwikkeling een stuurgroep zich bevindt is een handig hulpmiddel wat ik nog niet eerder tegengekomen was. Those trails are categorize projects, tune performance measurement, standardized processes, implement information systems, develop competences and roles and create awareness and energy.

Next

Jan Willem Donselaar, Remco te Winkel

het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel

Opdrachtgever: Kom maar terug als je een betere onderbouwing hebt. Aangegeven wordt dat er weinig bekend is over de projectmanagersbaas. Als laatste komt de baas van de projectmanagers aan bod. We kunnen vol trots zeggen: ik heb dit en dat bereikt, opgeleverd binnen de afgesproken tijdlijnen en budgetten. I would suggest that you start in chapter 2.

Next

Boekrecensie: Project Management Office als pop

het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel

Ik denk dat hier grote toegevoegde waarde geleverd kan worden dat het succes van projecten sterk zal beïnvloeden. Jan Bloem presented some highlights from his book Profit from projects. Ik miste in dit hoofdstuk nog een cruciale rol van de opdrachtgever, namelijk het creëren van een omgeving waarin de projectmanager succesvol kan zijn. Opdrachtgever: Hoezo, hoe kan dat ineens? Ik denk dat het met twee medewerkers extra beter zal gaan. Aan de hand van een onderzoek om vast te stellen of opdrachtgever een projectmanager zoekt die complementair is komt verrassend of juist niet naar voren dat de opdrachtgever vaak een kloon van zichzelf kiest i. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk consequent over multi-project gesproken waar programma bedoeld wordt. Aan de hand van een zestal beoordelingsaspecten: Doelstelling, Samenstelling, Sturing, Stuurgroepvergadering, Politiek en Opdrachtgever en projectmanager, wordt vastgesteld of de stuurgroep zich bevindt in de verplichte, vrije fase, de procedure fase, de projectvolwassen fase of de bedrijfsvolwassen fase.

Next

Het Project Management Office

het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel

Tenslotte is aandacht voor het meten van de klanttevredenheid en de feedback op het functioneren van de projectorganisatie een belangrijk instrument om te blijven werken aan een continue verbetering. Wellicht is hier andere literatuur voor te vinden. Kortom, heel bruikbaar en verhelderend. Wat is de rol van de juiste requirements voor een goed project resultaat, welke rol spelen gebruikers bij het testen en het toetsen van de kwaliteitscriteria die aan op te leveren producten worden gesteld. Ik zou het reëler vinden als de projectmanagers binnen dit gegeven % vallen. De ondersteunende blog biedt je de mogelijkheid om alle in het boek beschreven templates te downloaden.

Next

Boekrecensie: Project Management Office als pop

het project management office pmo management guide jan willem donselaar remco te winkel

De verkregen informatie stelt hen allen in staat projecten beter op te zetten, te begeleiden, te beheersen, te controleren en te sturen. Wat mij betreft is het boekje meer dan een aanbeveling waard en zal zeker helpen bij het verder professionaliseren van projectmanagement. Projecten zijn het mooiste wat een mens in zijn werkbare leven kan overkomen. Dit hoofdstuk eindigt met enkele struikelblokken bij de invulling van de rollen. As you can read there is really a lot of interesting material but I have some attention points too. Het P-woord hoeft niet langer een taboe te zijn. Ik dacht dat het daar ging over de ondersteuning van projectmanagers middels project office medewerkers.

Next